Lista publikacji

1/26

Marek Mędraś, Leszek Bablok, Dorota Bomba-Opoń, Leszek Pawlak, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Jagielski.: Czynność hormonalna jąder noworodków, których matki miały rozpoznaną w czasie ciąży cukrzycę typu G1
Diabetol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.69 poz.P97
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła, 10-13 maja 2007 r.

2/26

Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Polimorfizm genu receptora androgenowego (CAG), a występowanie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku 45-65 lat w populacji wrocławskiej
Diabetol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.66-67 poz.P91
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła, 10-13 maja 2007 r.

3/26

Wiktor Kuliczkowski, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Łukasz Łaczmański, Bożena Karolko, Diana Jędrzejuk, Marek Mędraś, Walentyna Mazurek, Andrzej Milewicz.: Androgen receptor polymorphism can be connected with platelet reactivity in healthy men
Eur.Heart J. 2007 Vol.28 suppl.1; s.668 poz.P4014
Europen Society of Cardiology Congress 2007. Vienna (Austria), 1-5 September 2007

4/26

Anna Trzmiel-Bira, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej.: The association between chosen parameters of metabolic syndrome, diabetes mellitus type 2 and hypertension and androgen receptor polymorphism (CAG repeats) in 45-65 aged men
W:European Association for the Study of Diabetes Hypertension in Diabetes Study Group HID 2007 – 12th Scientific Meeting. Wrocław, Poland, 12-14 April 2007; s.23

5/26

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Ekspresja receptora CD36 w monocytach krwi obwodowej u kobiet z otyłością brzuszną = Receptor CD36 expression on peripheral blood monocytes in women with visceral obesity
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.120 poz.P7-4
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku

6/26

Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Paweł Jóźków, Małgorzata Słowińska-Lisowska, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Polimorfizm CAG genu receptora androgenowego a występowanie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku 45-65 lat w populacji wrocławskiej
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 nr 6; s.477-482
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

7/26

Alicja Filus, Marek Mędraś, Anna Trzmiel-Bira, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Diana Jędrzejuk.: Changes in bone mineral density with age in Polish urban males
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.4; s.369-379
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

8/26

Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś.: Changes in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in aging males and the frequency of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.3; s.261-268
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

9/26

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Włodzimierz Bednorz, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin on carbohydrate metabolism in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P443
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 2009

10/26

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin on selected lipids and apolipoproteins concentrations in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2009 Vol.20; poz.P459
11th European Congress of Endocrinology. Istanbul (Turkey), 25-29 April 2009

11/26

Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Łaczmański, Marek Mędraś.: Polimorfizm genu receptora androgenowego a obraz kliniczny zespołu niedoboru androgenów w procesie starzenia się populacji mężczyzn wrocławskich
Endokrynol.Pol. 2009 T.60 nr 5; s.370-378
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

12/26

Alicja Filus, Marek Mędraś, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Łukasz Łaczmański, Diana Jędrzejuk.: Występowanie polimorfizmu sekwencji trójnukleotydowej CAG genu receptors androgenowego w populacji wielkomiejskiej polskich mężczyzn
Endokrynol.Pol. 2009 T.60 nr 4; s.263-270
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

13/26

Anna Trzmiel-Bira ; promotor prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś ; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu: Polimorfizm receptora androgenowego oraz parametry somatyczne i hormonalne a występowanie zespołu andropauzalnego i depresyjnego u mężczyzn populacji wrocławskiej w wieku 45-65 lat praca doktorska
Wrocław, 2009; 107 k.

14/26

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Barbara Stachowska, Alicja Filus, Anna Trzmiel-Bira, Andrzej Milewicz.: Influence of metformin therapy on peripheral blood androgenes concentrations in young women with metabolic syndrome
Endocr.Abstr. 2010 Vol.22; poz.P709
12th European Congress of Endocrinology. Prague (Czech Republic), 24-28 April 2010

15/26

Marek Mędraś, Anna Trzmiel-Bira, Paweł Jóźków, Łukasz Terpiłowski, Ewa Zagodzka, Teresa Sicińska-Werner.: Inhibin B and FSH as markers of Sertoli cell function in impaired spermatogenesis
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 6; s.695-698
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000

16/26

Wiktor Kuliczkowski, Bożena Karolko, Alicja Filus, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Łukasz Łaczmański, Diana Jędrzejuk, Marek Mędraś, Andrzej Milewicz.: Androgen receptor polymorphism and platelet reactivity in healthy men letter to the editor
Thromb.Res. 2010 Vol.126 no.1; s.e65-e67
IF: 2.372
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000

17/26

F. Lwow, K. Dunajska, Andrzej Milewicz, Łukasz Łaczmański, Diana Jędrzejuk, Anna Trzmiel-Bira, L. Szmigiero.: ADRB3 and PPAR g 2 gene polymorphisms and their association with cardiovascular disease risk in postmenopausal women
Climacteric 2013 Vol.16 no.4; s.473-478
IF: 2.244
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

18/26

Łukasz Łaczmański, Anna Bohdanowicz-Pawlak, Agnieszka Lenarcik, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Barbara Stachowska, Diana Jędrzejuk, Katarzyna Kolackov, Maurycy Pawlak, Anna Arkowska, Urszula Dorobisz, Lidia Hirnle, F. Lwow, Andrzej Milewicz.: Rola polimorfizmów genu lipazy lipoproteinowej (LPL) w etiologii zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS)
W:IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10-13 września 2013 r. Streszczenia; Poznań : Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013; s.110-111 poz.CP-172
ISBN 978-83-935317-1-4

19/26

Aleksandra Rutkowska, Kamila Wilczewska, Łukasz Łaczmański, Justyna Kuliczkowska, Agnieszka Lenarcik, Anna Trzmiel-Bira, Anna Brona, Monika Kuligowska-Jakubowska, Aleksandra Konieczna, Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Andrzej Milewicz, Jacek Namieśnik, Dominik Rachoń.: The potential role of bisphenol A in the pathogenesis of polycystic ovary syndrome
Endocr.Abstr. 2014 Vol.35; poz.P511
16th European Congress of Endocrinology. Wrocław (Poland), 3-7 May 2014

20/26

Agnieszka Lenarcik-Kabza, Łukasz Łaczmański, Andrzej Milewicz, Bożena Bidzińska-Speichert, Maurycy Pawlak, Katarzyna Kolackov, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Anna Trzmiel-Bira, Anna Brona.: The influence of endocannabinoid receptor 1 gene variations on anthropometric and metabolic parameters of women with polycystic ovary syndrome
Endokrynol.Pol. 2014 T.65 nr 3; s.181-188
IF: 0.993
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

21/26

Marek Mędraś, Eliza Kubicka, Paweł Jóźków, Małgorzata Słowińska, Anna Trzmiel-Bira, Alicja Filus.: Treatment with statins and testosterone levels in men
Endokrynol.Pol. 2014 T.65 nr 6; s.464-468
IF: 0.993
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

22/26

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Łukasz Łaczmański, Andrzej Milewicz, Agnieszka Lenarcik-Kabza, Anna Trzmiel-Bira, Urszula Zaleska-Dorobisz, Felicja Lwow, Lidia Hirnle.: Cannabinoid receptor 1 gene polymorphisms and nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome and in healthy controls
Int.J.Endocrinol. 2014 Vol.2014; art.232975 8 s.; doi:10.1155/2014/232975
IF: 1.948
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

23/26

Andrzej Milewicz, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Agnieszka Lenarcik-Kabza, Anna Trzmiel-Bira, Lidia Hirnle, Urszula Zaleska-Dorobisz, Felicja Lwow, Łukasz Łaczmański, Katarzyna Kolackov, Natalia Słoka, Diana Jędrzejuk.: Serum glypican-4 levels and its association with cardiovascular risk predictor in women with polycystic ovary syndrome and healthy controls – pilot study
Endocr.Abstr. 2015 Vol.37; poz.OC11.2
17th European Congress of Endocrinology. Dublin (Ireland), 16-20 May 2015

24/26

Aleksandra Rutkowska, Aleksandra Konieczna, Kamila Wilczewska, Agnieszka Ciechanowicz, Radosław Czernych, Agnieszka Kowalewska-Wlas, Łukasz Łaczmański, Justyna Kuliczkowska, Agnieszka Lenarcik, Anna Trzmiel-Bira, Anna Brona, Monika Kuligowska-Jakubowska, Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Andrzej Milewicz, Jacek Namieśnik, Lidia Wolska, Dominik Rachoń.: The commonly used plasticisers (bisphenols and phthalates) as endocrine disrupting chemicals in healthy women and women with polycystic ovary syndrome
Endocr.Abstr. 2015 Vol.37; poz.EP209
17th European Congress of Endocrinology. Dublin (Ireland), 16-20 May 2015

25/26

Diana Jędrzejuk, Łukasz Łaczmański, Justyna Kuliczkowska, Agnieszka Lenarcik, Anna Trzmiel-Bira, Lidia Hirnle, Urszula Dorobisz, Andrzej Milewicz, Felicja Lwow, A. Urbanovych, Natalia Słoka.: Selected CNR1 polymorphisms and hyperandrogenemia as well as fat mass and fat distribution in women with polycystic ovary syndrome
Gynecol.Endocrinol. 2015 Vol.31 no.1; s.36-39
IF: 1.413
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000

26/26

Diana Jędrzejuk, Felicja Lwow, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Lidia Hirnle, Anna Trzmiel-Bira, Agnieszka Lenarcik-Kabza, Katarzyna Kolackov, Łukasz Łaczmański, Andrzej Milewicz.: Association of serum glypican-4 levels with cardiovascular risk predictors in women with polycystic ovary syndrome – a pilot study
Gynecol.Endocrinol. 2016 Vol.32 no.3; s.223-226
IF: 1.413
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000